Av alle modeller jeg har bygget er denne den mest skala riktige. Helt ned til plasseringen av strekkfisker
Avro Type D 1911
Trykk på bildene så kommer du til modellene
Curtiss 1912
Den mest popelære modellen
Henger i cruise skipet Mariner of the SEAS
Albatros DVa 1917
Mange hundre timers arbeid! Overlevde kun 2 turer
Flea 1915
Meget bygge krevende modell Se bildene av byggingen
Mine første modeller finner du her
Mine Fly
Bristol F-2B 1916
Se også mine humor sider www.hjertehumor.no og www.harrydekor.no
Se også mine humor sider www.hjertehumor.no og www.harrydekor.no
Av alle modeller jeg har bygget er denne den mest skala riktige. Helt ned til plasseringen av strekkfisker
Avro Type D 1911
Trykk på bildene så kommer du til modellene
Curtiss 1912
Den mest popelære modellen
Henger i cruise skipet Mariner of the SEAS
Albatros DVa 1917
Mange hundre timers arbeid! Overlevde kun 2 turer
Flea 1915
Meget bygge krevende modell Se bildene av byggingen
Mine første modeller finner du her
Mine Fly