Avro Type D 1911
Trykk på bildet eller du kan se Bildene bytter hvert 2 sekund
Her ser du bilder av Orginalen og Modellen!
Modellen er bygget etter tegninger fra George Marsden Jeg har ikke kommentert bildene da jeg har en egen side med råd og tips om hvordan du kan lage beslag - hjul - gammel overflate (patinering) på beslag -vinger og fly kropp.
Bilder av modellen under bygging!
Avro Type D 1911
Trykk på bidel eller du kan se Bildene bytter hvert 2 sekund
Her ser du bilder av Orginalen og Modellen!
Modellen er bygget etter tegninger fra George Marsden Jeg har ikke kommentert bildene da jeg har en egen side med råd og tips om hvordan du kan lage beslag - hjul - gammel overflate (patinering) på beslag -vinger og fly kropp.
Bilder av modellen under bygging!