P-26 Peashooter
Modellen var ett  Byron byggesett, og ble  ferdigbygd i 1992 og solgt 1993
P-40E Warhark
Mine modeller fra 1987 - 1994 før interessen for gamle fly overtok
Marutaka byggesett. Bygget i 1989 - 1990  Over 1000 timer å bygge 1 minutt og krasjet!
P-26 Peashooter
Modellen var ett  Byron byggesett, og ble  ferdigbygd i 1992 og solgt 1993
P-40E Warhark
Marutaka byggesett. Bygget i 1989 - 1990  Over 1000 timer å bygge 1 minutt og krasje
Mine modeller fra 1987 - 1994 før interessen for gamle fly overtok